gallery/facebook_rrr
gallery/yt

      „Cuvântul lui Dumnezeu a fost singura mărturie acceptată de predicătorii adevărului Advent” GC 335

 

„Într-un sens special, adventiştii de ziua a şaptea au fost puşi în lume ca străjeri şi purtători de lumină. Lor le-a fost încredinţată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate — proclamarea primei, celei de-a doua şi celei de-a treia solii îngereşti. Nu există o altă lucrare de o aşa mare importanţă. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenţia. Adevărurile cele mai solemne, încredinţate vreodată celor muritori, ne-au fost date nouă să le vestim lumii. Proclamarea acestor adevăruri trebuie să fie lucrarea noastră. Lumea trebuie să fie avertizată şi poporul lui Dumnezeu trebuie să fie sincer faţă de sarcina încredinţată lui” (Mărturii vol. 9, 19)